Nyborg Filatelist-Klub inviterer til national frimærkeudstilling

21. og 22. november 2020

Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

NYBORG 2020 udsat til 2023

Det er med allerstørste beklagelse, at vi har besluttet at udsætte årets nationale frimærkeudstilling, men den aktuelle corona-situation i Danmark gør gennemførelsen af udstillingen meget usikker. Selv om tilmeldingerne af udstillingseksponater indtil nu stort set har været som forventet, frygter vi, at vi ikke vil komme op på de 400-500 udstillede rammer, som var vores målsætning.
Med et fortsat forsamlingsforbud på over 100 personer, og et aktuelt stigende smittetryk – bl.a. i Nyborg – er vi meget usikre på, om vi kan få et tilfredsstillende besøgstal til udstillingen.
I udstillingsudvalget har derfor besluttet at udskyde udstillingen til 2023, så den ikke falder oven i allerede planlagte nationale og nordiske udstillinger. På hvilke datoer udstillingen gennemføres, er endnu ikke fastlagt. Det vil afhænge af mulighederne for få udstillingshaller mv. Vi forventer at kunne melde en dato ud omkring årsskiftet.
Vi er naturligvis meget kede af, at vi har måtte træffe denne svære beslutning. Vi havde virkelig glædet os til at vise, hvad Nyborg og Fyn kan på udstillingsfronten.
Forhåbentlig kan vi se alle til udstillingen om ca. tre år. Når dato foreligger, vil den blive offentliggjort.
Vi vil gerne takke alle for opbakningen til udstillingen.

Udstillingen er et samarbejde mellem Nyborg Filatelist-Klub og Odense Frimærke Klub, Faaborg Frimærkeklub og Ringe Frimærkeklub samt Danmarks Filatelist Forbund.

Udstillingen er planlagt til 500 rammer i konkurrenceklassen, og der vil være 20 stande til handlere og postvæsener mv.

Udstillingen vil være i en – evt. to – store flotte haller, hvor der er god plads til udstilling, handlere og øvrige spændende aktiviteter.

Der vil være åbent for publikum 
lørdag kl. 10.00-16.30 og
søndag kl. 10.00-15.00.

Tilmelding vil være mulig til alle  konkurrenceklasser, som fremgår af tilmeldingsskemaet. Sidste frist for tilmelding er 31. august 2020.

Kun eksponater, der tidligere har opnået 60 point på en klubudstilling kan deltage. Udenlandske eksponater, som opfylder tilsvarende krav, kan ligeledes deltage.

Evt. spørgsmål kan rettes til udstillingsudvalgets formand Lennie Larsen på mail: 
lennie.larsen@nullmail.tele.dk

Nyborg Filatelist-Klub og udstillingsudvalget glæder sig til at byde alle velkommen til National Frimærkeudstilling i Nyborg, som forhåbentlig kan gennemføres uden alt for mange restriktioner.

Hovedsponsor: